shutterstock_250154119-flip--tojpeg_1448839516458_x1NJFG Financial, spatřuje ve finančních službách jednu z klíčových oblastí, do které hodlá i v nadcházejících letech investovat. Společnost je velmi dobře pesonálně vybavena pro tuto činnost. Ve svých řadách má špičkové odborníky z oblasti finančně analytických oborů, finančního práva a v neposlední řadě i osoby s rozsáhlými zkušenostmi z distribuce finančních služeb.

Především synergie mezi těmito oblastmi přináší zásadní přidanou hodnotu v rámci finančních služeb. Specializujeme se na tradiční služby, jako je zprostředkování leasingu nebo zajištění financování nákupu zemědělské půdy, ale také financování např. formou investičních úvěrů.

Financování nákupu zemědělské půdy

Leasing & nákup strojů

Investiční úvěry