livestock_header

Dotace pro zemědělce, potravináře, lesní podniky a agroturistiku

V termínu 2.5. – 15. 5. 2016, je plánováno 2. kolo příjmu žádostí pro zemědělce, potravináře a lesní podniky. Z balíku 12 výzev, jejichž se tento termín týká, vystupuje do popředí především výzva na agroturistiku, jenž je jedinou dotační příležitostí programového období 2014 – 2020, pro podporu aktivit spojených s cestovním ruchem. Další čelní výzvou tohoto balíku, je podpora[…]

Stroje

Dotace na nákup strojů a zařízení v roce 2016

I přes nedávné ukončení příjmu žádostí o dotace na pořízení nových technologií se v rámci roku 2016 můžeme těšit na několik zajímavých výzev v této oblasti. Již v květnu tohoto roku by mělo dle předběžných informací dojít k vyhlášení čtvrté výzvy programu Technologie. Výzva je zaměřena na nákup strojů pro začínající mikropodniky, jejichž historie není[…]

B_BOTY_2015_01_620x465

IROP výzva č. 20 nízkoemisní a bezemisní vozidla

Výzva je zaměřena na nákup silničních nízkoemisních, bezemisních vozidel a nákup drážních vozidel městské dopravy. Dotace na podporu projektů v následujících aktivitách: nákup silničních nízkoemisních vozidel využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG, nákup silničních bezemisních vozidel využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík a nákup drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy[…]

DOTACE VENKOV

Dotace na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova

Účelem dotace je podpořit udržování a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, historických zemědělských strojů, významných zemědělských historických dominant mimořádného kulturního významu, údržbu a budování míst pasivního odpočinku, které neslouží osobnímu užívání a ani nejsou předmětem podnikání. PŘEDMĚT DOTACE: obnova a údržba kapliček, křížových cest, zvoniček, hřbitovů, kostelů, obecních sýpek, sušáren a kulturně cenných budov[…]

law-legal-book-ss-1920

Nový občanský zákoník: Velký přehled změn

Nový občanský zákoník přinesl velké množství změn. Abyste se v nich lépe zorientovali, přinášíme velký rozcestník o všech novinkách. Nový občanský zákoník (NOZ) ovlivňuje nejednu oblast vašeho života. Do jednoho článku se i při nejlepší vůli všechny novinky nevejdou. Proto přinášíme přehledný rozcestník, který vás jednoduše navede na informace, které potřebujete vědět. Nemovitosti V mnohém nová úprava ovlivňuje majitele nemovitostí.[…]

Energie_01

Dotace na Energetické úspory u veřejných budov

Připravovaná výzva pro projekty energetických úspor veřejných budov přináší oproti minulému období značné změny. Nově nejde o to pouze veřejnou budovu zateplit. Naopak, důraz bude kladen na komplexní opatření, spojující zateplení fasády a výměnu otvorových výplní například s instalací fotovoltaického systému. Rovněž může být zateplení spojeno s výměnou zdroje tepla využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje[…]

KHO58aceb_profimedia_0183703982

Nově vyhlášené výzvy z OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 15. 12. 2015 pět nových výzev z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Jedná se o následující výzvy: I. výzva programu podpory Spolupráce – Technologické platformy. Tento program podporuje zvýšení intenzity společných výzkumných vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Dotace je poskytována ve výši 75 %. I.[…]

3D rendering of an architecture model, with rolled up blueprints and handwritten notes and measurements

Daň z nemovitých věcí 2016: co se mění?

Rok 2016 přináší do oblasti daně z nemovitých věcí několik změn. Daň můžete platit přes SIPO Daň z nemovitých věcí, původně nazvanou jako daň z nemovitostí, si nově budete moci zařadit do sdružených inkasních plateb obyvatelstva (SIPO). Podmínkou je, abyste si zřídili SIPO a nejpozději do konce ledna 2016 svému finančnímu úřadu (seznam finančních úřadů) odevzdali vyplněný formulář. Stejný tiskopis poslouží[…]