Inovation

OP Zaměstnanost Podpora inovačního prostředí

Cílem této výzvy je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v jednotlivých tematických oblastech.  Žadatel si zvolí, na kterou oblast zaměří žádost o podporu. Žádost může zahrnovat i více oblastí, které budou spolu provázané. Celková alokace je 120 mil. Kč. Příjem žádostí: Žádosti o dotaci lze podávat od 30. 4. 2016 do 30. 11. 2016 do 16:00[…]

businessman hand working with new modern computer and business success as concept

Dotační možnosti pro podnikatele

Očekává se, že Ministerstvo průmyslu a obchodu v následujících týdnech aktualizuje Harmonogram výzev pro rok 2016. Přesto, že některé programy (Obnovitelné zdroje energie, Úspory energie v SZT a Nízkouhlíkové technologie) v roce 2016 příjem žádostí již vyhlásily, většina dotačních titulů bude vyhlášena na konci léta tohoto roku. V květnu má dojít k vyhlášení výzev programů Školicí střediska[…]

sawmill-lumber-mill

Zemědělské a lesní dotace – jaro 2016

Již jsme Vás na našem webu informovali o 2. kole 12 dotačních výzev pro zemědělce a lesní podnikatele, s příjmem žádostí v termínu 3. – 16. 5. 2016. Od poloviny února, jsou již známy specifické a hodnotící podmínky. Z balíku těchto 12 výzev, vystupuje do popředí především výzva na agroturistiku, jenž je jedinou dotační příležitostí programového období 2014 –[…]

b66be69743ebbaf58745fd4340d1

PRV 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Jedná se o podporu investic do technologického vybavení dřevozpracujících provozoven. Cílem této dotační výzvy je efektivnější zpracování dřeva. Celková alokace pro tento program činí 31,9 mil. Kč. Příjem žádostí: Žádosti o dotaci lze podávat od 3. 5. do 16. 5. 2016. Příjemci podpory: Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro nebo malého podniku.[…]

supercharger-hero@2x

OPPIK Nízkouhlíkové technologie – Výzva I

Dotace na podporu konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Cílem výzvy je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.   Příjem žádostí: Žádosti o dotaci lze podávat 1. 4. 2016 do 31. 7. 2016. Příjemci[…]

Laptop and financial document with pen at workplace on background of three business partners interacting

Vzdělávání zaměstnanců v období 2014+

Vzdělávání zaměstnanců v období 2014+   Od poloviny roku 2016 bude možné čerpat na vzdělávání zaměstnanců z 2 typů podpor – od Úřadu práce a na samostatný projekt z Operačního programu Zaměstnanost (dále OPZ). Úřad práce spustí příjem žádostí na konci března 2016. Dotace bude poskytována jen na odborné profesní kurzy. Na proškolení většího počtu zaměstnanců[…]

67-19152-6-zemedelska-puda-v-usa

Nadcházející kola dotací – 2. kolo PRV (2014-2020) – květen 2016

Vážení klienti, Blíží se vyhlášení dotací v rámci Programu podpory rozvoje venkova. Vyhlášení dotací se předpokládá v řádu několika týdnů, podání dotací je plánováno na první polovinu května 2016. V rámci 2. kola PRV (2014-2020) můžete žádat o dotace na projekty v těchto operacích: Zahájení činnosti mladých zemědělců Investice do nezemědělských činností Podpora agroturistiky Tato 3 opatření patří mezi zemědělci[…]

Plants

Investice do nezemědělských činností – dotace 2016

Investice do nezemědělských činností žádost o dotaci musí v rámci preferenčních kritérií obdržet stanovený minimální počet bodů žadatel bude moci v dané operaci nebo záměru a daném kole příjmu žádostí podat pouze jednu Žádost o dotaci v případě předložení projektu, kde výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesáhnou 1 mil. Kč, žadatel musí splnit podmínku[…]

ekologie_4af01dcfe9

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 9/2015

Cílem Výzvy je vytvořit sběrná místa, která budou sloužit zpracovatelům autovraků k odevzdání komodit vzniklých při zpracování autovraků. Díky těmto sběrným místům budou mít i drobní zpracovatelé možnost dosáhnout cílů využití při vynaložení nižších nákladů na přepravu. Prostřednictvím podpořených sběrných míst dojde rovněž ke kompresi materiálu, čímž se se sníží nejen náklady na dopravu odpadů[…]

TTR4f55cd_powerplant

OPPIK Výzva I. programu podpory Obnovitelné zdroje energie

Cílem programu je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu. Příjem žádostí: Příjem žádostí bude od 4. 1. do 4. 5. 2016. Příjemci podpory: Podnikatelský subjekt, malý a střední podnik. Typy podporovaných aktivit: Vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic[…]