OP Zaměstnanost Podpora inovačního prostředí

Inovation

Cílem této výzvy je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v jednotlivých tematických oblastech.  Žadatel si zvolí, na kterou oblast zaměří žádost o podporu. Žádost může zahrnovat i více oblastí, které budou spolu provázané. Celková alokace je 120 mil. Kč.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 30. 4. 2016 do 30. 11. 2016 do 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, školy a vysoké školy,výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, kraje, obce a jimi zřizované organizace, poskytovatelé sociálních služeb, obchodní korporace, profesní a podnikatelská sdružení.

Typy podporovaných projektů:

  • Vytváření a rozvoj kapacit pro vývoj a šíření inovací  – výzva podporuje čtyři oblasti, jejichž cílem je posílení ekosystému sociálních inovací při řešení problémů v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. Jedná se o datové platformy, znalostní platformy, akcelerátory/inkubátory a investice do impaktu.

Forma a výše podpory:

  • Celkový finanční objem určený pro tuto výzvu činí 120 mil. Kč.
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 500 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je  20 000 000 .

Specifika a omezení:

  • Projekty lze realizovat na celém území České republiky a Evropské unie.
  • Partnerství je v této výzvě povoleno a může být vytvořeno s partnery z ČR, nebo se zahraničními partnery, z nichž alespoň jeden musí pocházet ze země Evropské unie. Ostatní zahraniční partneři mohou být i ze zemí Evropského sdružení volného obchodu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejet nás kontaktovat

T: +420 776 855 100

@: info@njfg.cz

 

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *