Inovation

OP Zaměstnanost Podpora inovačního prostředí

Cílem této výzvy je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v jednotlivých tematických oblastech.  Žadatel si zvolí, na kterou oblast zaměří žádost o podporu. Žádost může zahrnovat i více oblastí, které budou spolu provázané. Celková alokace je 120 mil. Kč. Příjem žádostí: Žádosti o dotaci lze podávat od 30. 4. 2016 do 30. 11. 2016 do 16:00[…]

businessman hand working with new modern computer and business success as concept

Dotační možnosti pro podnikatele

Očekává se, že Ministerstvo průmyslu a obchodu v následujících týdnech aktualizuje Harmonogram výzev pro rok 2016. Přesto, že některé programy (Obnovitelné zdroje energie, Úspory energie v SZT a Nízkouhlíkové technologie) v roce 2016 příjem žádostí již vyhlásily, většina dotačních titulů bude vyhlášena na konci léta tohoto roku. V květnu má dojít k vyhlášení výzev programů Školicí střediska[…]