PRV 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

b66be69743ebbaf58745fd4340d1
Jedná se o podporu investic do technologického vybavení dřevozpracujících provozoven. Cílem této dotační výzvy je efektivnější zpracování dřeva. Celková alokace pro tento program činí 31,9 mil. Kč.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 3. 5. do 16. 5. 2016.

Příjemci podpory:

  • Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro nebo malého podniku.
  • Obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotace je určená na stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci strojního vybavení pilnic nebo pro sušení a impregnování masivního dřeva; dále na nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10% způsobilých výdajů, ze kterých je dotace stanovena.

Forma a výše podpory:

  • Celkový finanční objem pro tuto dotaci činí 31 900 000 Kč.
  • Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 5těchto výdajů.
  • Minimální výše výdajů pro stanovení dotace je 10 000 Kč a maximální výše je 5 000 000 Kč na projekt.

Specifika a omezení:

  • Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.
  • Žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví pro projekty, které přesahují částku 1 mil. Kč způsobilých výdajů.
  • Při použití dřeva jako suroviny nebo zdroje energie, jsou investice omezeny na všechny pracovní operace před průmyslovým zpracováním, za které se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé polotovary, sušení nebo impregnace masivního dřeva.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat info@njfg.cz

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *