OPPIK Nízkouhlíkové technologie – Výzva I

supercharger-hero@2x
Dotace na podporu konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Cílem výzvy je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.

 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat 1. 4. 2016 do 31. 7. 2016.

Příjemci podpory:

 • O finanční podporu může žádat podnikatelský subjekt – malý, střední a velký podnik oprávněný podnikat v ekonomické činnosti, která odpovídá realizaci projektu.
 • Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100% veřejným sektorem.

Typy podporovaných projektů:

 • Elektromobilita (zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy – elektromobilita silničních vozidel) – pořízení elektromobilů a dobíjecích stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu.
 • Akumulace energie – pilotní projekty na zavádění technologií akumulace energie.
 • Druhotné suroviny:
  • zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů atd.;
  • zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny nebo budou tyto technologie použity na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace pro tuto výzvu je 260 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na pořízení elektromobilů je 70 000 Kč a maximální výše činí 3 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na pořízení stanic pro elektromobily a pro aktivity akumulace energie  je 50 000 Kč, maximální výše se určuje dle pravidel veřejné podpory de minimis.
 • Minimální výše podpory pro aktivity druhotných surovin činí 1 000 000 Kč a maximální výše je v tomto případě 100 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu je na území celé České republiky mimo území hl. m. Prahy.
 • Mezi podporované aktivity nepatří komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace; výzkumné, vývojové projekty; v případě podpory elektromobilů vozidla vyšší střední, luxusní, terénní či sportovní třídy; technologie zpracovávající komunální odpad.
 • V rámci výzvy lze na jeden ekonomický subjekt podat maximálně 1 žádost o podporu.

Doplňující informace:

Chcete se zeptat na další dotační možnosti pro soukromý či veřejný sektor? Neváhejte nás kontaktovat na info@njfg.cz / 776 855 100

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *