sawmill-lumber-mill

Zemědělské a lesní dotace – jaro 2016

Již jsme Vás na našem webu informovali o 2. kole 12 dotačních výzev pro zemědělce a lesní podnikatele, s příjmem žádostí v termínu 3. – 16. 5. 2016. Od poloviny února, jsou již známy specifické a hodnotící podmínky. Z balíku těchto 12 výzev, vystupuje do popředí především výzva na agroturistiku, jenž je jedinou dotační příležitostí programového období 2014 –[…]

b66be69743ebbaf58745fd4340d1

PRV 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Jedná se o podporu investic do technologického vybavení dřevozpracujících provozoven. Cílem této dotační výzvy je efektivnější zpracování dřeva. Celková alokace pro tento program činí 31,9 mil. Kč. Příjem žádostí: Žádosti o dotaci lze podávat od 3. 5. do 16. 5. 2016. Příjemci podpory: Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro nebo malého podniku.[…]

supercharger-hero@2x

OPPIK Nízkouhlíkové technologie – Výzva I

Dotace na podporu konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Cílem výzvy je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.   Příjem žádostí: Žádosti o dotaci lze podávat 1. 4. 2016 do 31. 7. 2016. Příjemci[…]

Laptop and financial document with pen at workplace on background of three business partners interacting

Vzdělávání zaměstnanců v období 2014+

Vzdělávání zaměstnanců v období 2014+   Od poloviny roku 2016 bude možné čerpat na vzdělávání zaměstnanců z 2 typů podpor – od Úřadu práce a na samostatný projekt z Operačního programu Zaměstnanost (dále OPZ). Úřad práce spustí příjem žádostí na konci března 2016. Dotace bude poskytována jen na odborné profesní kurzy. Na proškolení většího počtu zaměstnanců[…]