Nadcházející kola dotací – 2. kolo PRV (2014-2020) – květen 2016

Vážení klienti,

Blíží se vyhlášení dotací v rámci Programu podpory rozvoje venkova. Vyhlášení dotací se předpokládá v řádu několika týdnů, podání dotací je plánováno na první polovinu května 2016. V rámci 2. kola PRV (2014-2020) můžete žádat o dotace na projekty v těchto operacích:

Zahájení činnosti mladých zemědělců

Investice do nezemědělských činností

Podpora agroturistiky

Tato 3 opatření patří mezi zemědělci vůbec k těm nejvíce poptávaným. Pro jejich zdárné podání je však nutno začít s přípravou již nyní, neboť například Platné stavební povolení, na jehož přípravu potřebuje žadatel min. 3 měsíce je povinnou přílohou žádosti.


Zahájení činnosti mladých zemědělců

Kdo může žádat
Zemědělský podnikatel ve věku 18 – 40 let, který má minimální kvalifikaci nebo ji doplní; datum zahájení jeho činnosti není starší 24 měsíců, nečerpal již Mladého zemědělce v minulém období ani jako FO/PO

Výše dotace
Přibližně 1 250 000,- Kč dle kurzu CZK/€,, 50 % vyplaceno po schválení dotace, 45 % po uplynutí druhého roku realizace podnikatelského plánu, 5 % po provedení čtyřletého podnikatelského plánu

Způsobilé výdaje
Zemědělské stavby – náklady na rekonstrukce, novostavby pro ŽV a RV, mobilní stroje pro zemědělskou prvovýrobu, zpracování vlastní produkce, nákup : zem. nemovitostí, hosp. zvířat, osiva, krmiv, hnojiv, přípravků na ochranu,  nosné konstrukce v sadech a chmelnicích
Za co se udělují preferenční body
Shoda trvalého pobytu s místem realizace, ekologické hospodaření, rekonstrukce stávajícího objektu, zpracování vlastní produkce, vložení vlastních peněz do projektu, převzetí podniku od osoby starší 55 let, poloha farmy v LFA, pěstování ovoce, zeleniny, brambor, chmele nebo živočišná výroba


Investice do nezemědělských činností


Kdo může žádat

Zemědělský podnikatel

Výše dotace
45 % pro malé podniky, 35 % pro střední podniky

Způsobilé výdaje
Stavební obnova nebo nová výstavba nové provozovny, manipulační plochy pro sklady provozoven, pořízení strojů a technologií k nezemědělské činnosti, nákup PC, nábytku
Za co se udělují preferenční body
Velikost projektu, vytvoření pracovního místa, velikost obce, míra nezaměstnanosti, obnovitelné zdroje energie, nezábor zemědělské půdy, mladý zemědělec, shoda trvalého pobytu s místem realizace, ekologické hospodaření, rekonstrukce stávajícího objektu, zpracování vlastní produkce, velikost podniku, finanční zdraví

Podpora agroturistiky

Kdo může žádat
Zemědělský podnikatel

Výše dotace
45 % pro malé podniky, 35 % pro střední podniky; do 10 mil. Kč

Způsobilé výdaje
Rekonstrukce nebo výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení, parkoviště, zařízení pokojů, jídelen, sportovišť, příp. nezbytná výpočetní technika.
Za co se udělují preferenční body
Velikost projektu, vytvoření pracovního místa, velikost obce, míra nezaměstnanosti, obnovitelné zdroje energie, nezábor zemědělské půdy, mladý zemědělec, shoda trvalého pobytu s místem realizace, ekologické hospodaření, rekonstrukce stávajícího objektu, zpracování vlastní produkce, velikost podniku, finanční zdraví

Kromě výše uvedených budou v rámci jarního kola vyhlášeny také následující operace
– Vzdělávací akce
– Informační akce
– Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
– Zavádění preventivních opatření v lesích
– Obnova lesních porostů po kalamitách
– Odstraňování škod způsobených povodněmi
– Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
– Neproduktivní investice v lesích
– Přeměna porostů náhradních dřevin
– Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
– Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

Společnost NJFG, Vám nabízí pomoc se zpracováním žádosti, poradenstvím spojeným s podáním, vypořádáním chybníků, asistenci s výběrovým řízením a dalšími kroky, vše přesně podle přání každého klienta.

 

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *