OPPIK Výzva I. programu podpory Obnovitelné zdroje energie

Cílem programu je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí bude od 4. 1. do 4. 5. 2016.

Příjemci podpory:

  • Podnikatelský subjekt, malý a střední podnik.

Typy podporovaných aktivit:

  • Vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívající bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií.
  • Výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně.
  • Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně.
  • Výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu).

Forma a výše podpory:

  • Dotace je poskytována do maximální výše 30 až 80 % způsobilých výdajů, dle typu žadatele a opatření.

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.
  • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele/příjemce, nýbrž skutečné místo realizace projektu = realizace výdajů, tedy skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *