Národní program Životní prostředí – Výzva č. 9/2015

Cílem Výzvy je vytvořit sběrná místa, která budou sloužit zpracovatelům autovraků k odevzdání komodit vzniklých při zpracování autovraků. Díky těmto sběrným místům budou mít i drobní zpracovatelé možnost dosáhnout cílů využití při vynaložení nižších nákladů na přepravu. Prostřednictvím podpořených sběrných míst dojde rovněž ke kompresi materiálu, čímž se se sníží nejen náklady na dopravu odpadů ke konečným zpracovatelům, zároveň toto opatření přispěje k ochraně ovzduší.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 3. 2016 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Podnikatelské subjekty mající živnostenské oprávnění k nakládání s odpady.
  • Spolky sdružující zpracovatele autovraků.

Typy podporovaných aktivit:

  • Nákup techniky nezbytné pro provoz sběrného místa, např.: čelní nakladač vysokozdvižný vozík, kontejnery, lis apod.
  • Instalace pořízené technik.
  • Stavební úpravy pozemku, výstavba skladových prostor – např.: sklady se zpevněnou plochou, pevnými opěrnými stěnami a zpevněná manipulační plocha pro sebrané odpady.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 5 mil. Kč.
  • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 2 mil. Kč.
  • Maximální procentní míra podpory na jeden projekt činí 80 %.

Specifika a omezení:

  • Přednostně budou podpořeny projekty na vytvoření sběrných míst ve vymezených lokalitách. Do těchto lokalit patří kraje s nedostatečným pokrytím koncových zpracovatelských zařízení, přičemž v rámci této Výzvy může být v každém kraji podpořen pouze jeden projekt.

Pro více informací info@njfg.cz

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *