Dotace pro zemědělce, potravináře, lesní podniky a agroturistiku

V termínu 2.5. – 15. 5. 2016, je plánováno 2. kolo příjmu žádostí pro zemědělce, potravináře a lesní podniky. Z balíku 12 výzev, jejichž se tento termín týká, vystupuje do popředí především výzva na agroturistiku, jenž je jedinou dotační příležitostí programového období 2014 – 2020, pro podporu aktivit spojených s cestovním ruchem. Další čelní výzvou tohoto balíku, je podpora mladých zemědělců do 40 let, poskytující příspěvek ve výši až 45.000,- EUR, bez požadavku na vlastní finanční spoluúčast žadatele a neobvykle s tím, že 1. polovinu této částky žadatel obdrží před zahájením realizace investic.

Mimo zmíněné podpory agroturistiky a zahájení činnosti mladých zemědělců do 40 let, se bude tento balík týkat také výzev v oblastech podpory investic do:

• nezemědělských činností
• energie z obnovitelných zdrojů
• zavádění preventivních opatření v lesích
• obnovy lesních porostů po kalamitách
• odstraňování škod způsobených povodněmi
• ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
• neproduktivních investic v lesích
• přeměny porostů náhradních dřevin
• technického vybavení dřevozpracujících provozoven
• podpory vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

Neváhejte mě kontaktovat ve věci bližšího seznámení se s podrobnějšími informacemi o výše popsaných příležitostech, i v bezplatném zanalyzování Vašich šancí na žádání o poskytnutí dotace z výše uvedených podpor.

Pro více informací pište na info@njfg.cz

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *