Dotace na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova

Účelem dotace je podpořit udržování a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, historických zemědělských strojů, významných zemědělských historických dominant mimořádného kulturního významu, údržbu a budování míst pasivního odpočinku, které neslouží osobnímu užívání a ani nejsou předmětem podnikání.

PŘEDMĚT DOTACE: obnova a údržba kapliček, křížových cest, zvoniček, hřbitovů, kostelů, obecních sýpek, sušáren a kulturně cenných budov zemědělské výroby, stájí a stodol významné kulturní a historické hodnoty, zemědělských historických strojů a zařízení, dále lze využít podporu pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku

ŽADATEL: dle podprogramu: obce do 5000 obyvatel, spolky, zájmová sdružení právnických osob, obecně prospěšné společnosti, vlastník objektu, pozemku, uživatel pozemku, muzea ČR, podnikatel podnikající v zemědělské výrobě

VÝŠE PODPORY: dle typu subjektu

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 30. 9. 2016

 

Pro více informa nás kontaktujte na www.njfg.cz

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *