Dotace na nákup strojů a zařízení v roce 2016

I přes nedávné ukončení příjmu žádostí o dotace na pořízení nových technologií se v rámci roku 2016 můžeme těšit na několik zajímavých výzev v této oblasti.

Již v květnu tohoto roku by mělo dle předběžných informací dojít k vyhlášení čtvrté výzvy programu Technologie. Výzva je zaměřena na nákup strojů pro začínající mikropodniky, jejichž historie není delší než tři roky. Podpora je poskytována ve výši 45 % z celkových způsobilých výdajů. Začátek příjmu žádostí je plánován přibližně na srpen tohoto roku.

Další uvedené výzvy jsou již určeny pro podniky s delší podnikatelskou historií, které mají uzavřené minimálně dvě po sobě jdoucí účetní období. První možností je výzva z programu Inovace v oblasti inovačních projektů, která je plánována na srpen tohoto roku. Je možné získat dotaci ve výši až 45 % na nové technologické vybavení. Podmínkou pro úspěšné podání žádosti do programu je vazba na nový výrobek, který je výstupem výzkumu a vývoje a bude se na pořizovaných strojích vyrábět.

Pravděpodobně na přelomu let 2016/2017 je možné očekávat pátou výzvu v rámci programu Technologie. Oproti inovačním projektům je výhodou této výzvy skutečnost, že nemusí existovat vazba mezi výzkumem nových výrobků a nákupem strojů a zařízení. Program počítá s dotací až 45 % z celkových způsobilých výdajů.

Vzhledem k předpokládaným termínům výzev se může zdát, že na přípravu projektů je času více než dost. Bohužel vzhledem ke zkušenostem z předchozího kola programu Technologie, kdy došlo k uzávěrce příjmu žádostí už po 14 dnech, tak je nutné mít do budoucna perfektně připravený podnikatelský záměr ideálně již před datem otevření výzvy. Proto doporučujeme začít s přípravou podkladů k žádosti již v následujících týdnech. V případě zájmu o bližší informace k jednotlivým dotačním příležitostem mě neváhejte kontaktovat.

info@njfg.cz

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *