Nově vyhlášené výzvy z OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 15. 12. 2015 pět nových výzev z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Jedná se o následující výzvy:

  • I. výzva programu podpory Spolupráce – Technologické platformy. Tento program podporuje zvýšení intenzity společných výzkumných vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Dotace je poskytována ve výši 75 %.
  • I. výzva programu podpory Služby infrastruktury. V rámci programu lze získat až 75 % dotaci na provozování inovační infrastruktury, rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií či výstavbu nové sdílené inovační infrastruktury v regionu.
  • I. výzva programu podpory Obnovitelné zdroje energie. Z výzvy lze podpořit výstavbu či rekonstrukci solárních, větrných, geotermálních zdrojů či bioplynových stanic. Dále je podporováno využití odpadního tepla v rámci ORC systému pro bioplynové stanice pro výrobu elektrické energie, kde by se jednalo o úsporu technologické spotřeby elektrické energie. Spadá sem i instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy). Podpora je poskytována ve výši 30-80% dle velikosti podniku a zvoleného opatření.
  • II. výzva programu podpory Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Podporovanými aktivitami v rámci této výzvy jsou: zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v ČR a zahraniční ve formě vynálezů/ patentů, ochranných známek, užitných a průmyslových vzorů. Podpora dosahuje 50 %.
  • III. Výzva programu podpory Technologie. Až 45 % dotaci mohou získat malé a střední podniky na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení svých výrobních provozů.

Příjem žádostí o podporu bude ve všech výše zmíněných programech zahájen 4. 1. 2016. V případě, že vás některá z výše uvedených výzev zaujala, neváhejte nás kontaktovat.

info@njfg.cz / jircik@njfg.cz

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *