Dotace na Energetické úspory u veřejných budov

Připravovaná výzva pro projekty energetických úspor veřejných budov přináší oproti minulému období značné změny. Nově nejde o to pouze veřejnou budovu zateplit. Naopak, důraz bude kladen na komplexní opatření, spojující zateplení fasády a výměnu otvorových výplní například s instalací fotovoltaického systému.

Rovněž může být zateplení spojeno s výměnou zdroje tepla využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn. Dále bude podporována rovněž instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody.

Podporována budou také samostatná řešení výměny zdroje tepla za účinné zdroje využívající obnovitelné zdroje energie (OZE), instalace solárně-termických kolektorů a systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Důležitým kritériem projektu je celková úspora energie a emisí CO2.

Další novinkou je možnost realizovat dílčí aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti památkově chráněných budov, aniž by bylo nutné dosáhnout normy pro energetickou náročnost budovy. Musí však dojít k úspoře CO2 a energie minimálně o 10 %.

Dobrou zprávou pro žadatele je to, že se již od dotace nebude odečítat pětiletá roční úspora, avšak celkově dojde ke snížení dotační podpory. Maximální míra dotace v této oblasti bude nově 40 %.

Na dofinancování zbylých 60% bude možno využít novinky programového období 2014-2010, kterou jsou finanční nástroje. Podoba finančních nástrojů je stále v procesu vyjednávání. Předběžně by se mělo jednat o zvýhodněný úvěr, jehož úroková míra bude nižší než u úvěru komerčního.

Výzva by měla být podle posledních informací otevřena od 18. 11. 2015 do 31. 3. 2016. Termín se ještě může změnit, vzhledem k problémům s nastavením finančních nástrojů.

Základem žádosti je projektová dokumentace, energetický posudek a energetický štítek obálky. Projektová příprava je způsobilým výdajem, tudíž Vám bude z dotace částečně proplacena. Využijte příležitosti projekt kvalitně připravit.

Pro více informací jsem Vám k dispozici. Pomůžeme Vám se zpracováním úspěšné žádosti i zajištěním potřebné dokumentace.

info@njfg.cz / jircik@njfg.cz

 

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *